เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางสุภัทร์ตรา พันธุ์โยธา ถึงบ้านนายควง สุดสม


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างก่อสร้าถนคอนกรีตเสริมเหล็ หม่ที่ 6 จากบ้านยางสุุภัทรตรา พันธุ์โยธา ถึงบ้านนายควง สุดสม

28/12/2018

315

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th