ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจักจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

28/02/2019

74

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th