เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2562เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2562

01/07/2019

73

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th