เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสังวาล ทองแสง ถึงบ้านนายสมบัติ วงศ์สนิท หมู่ที่ 8


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสังวาล ทองแสง ถึงบ้านนายสมบัติ วงศ์สนิท หมู่ที่ 8

30/07/2019

52

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th