วิสัยทัศน์ / คำขวัญ


วิสัยทัศน์ 

               "จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านยาง มีความกินดีอยู่ดี ปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"
 

คำขวัญ

             นบพระแท่นศิลาอาสน์    งามวิลาศวัฒนธรรมไทย   
             ชวนหลงใหลผ้าทอมือ    เลื่องชื่อหอมแดง 
             แหล่งบัวหลวงบึงมาย

 

09/12/2016

1352

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th