โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

พิมพ์

โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11  ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 24 มิถุนายน 2564 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt